Ιστορικό Λεξικό Ελληνικών Κοινοβουλευτικών Κομμάτων, 1844-1967 – Dictionnaire historique des groupes parlementaires grecs, 1844-1967

Επιμέλεια: Κατερίνα Δέδε, Λεωνίδας Καλλιβρετάκης, Λίνα Λούβη, Ηλίας Νικολακόπουλος, Σωτήρης Ριζάς [Συνέκδοση του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων και του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ, Αθήνα 2022 (σ. 424) ISBN 978-618-5154-66-0 (Ίδρυμα της Βουλής), ISBN 978-960- 7905-92-5 (ΙΙΕ/ΕΙΕ)]. Κεντρική διάθεση: Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων

Édité par Katerina Dede, Leonidas Kallivrettakis, Lina Louvi, Ilias Nikolakopoulos, Sotiris Rizas [Co-édition de la Fondation du Parlement hellénique et de l’Institut de recherche historique/EIE, Athènes 2022 (424 p.) ISBN 978-618-5154-66-0 (Fondation du Parlement hellénique), ISBN 978-960-7905-92-5 (IIE/EIE)]. Disponibilité : Fondation du Parlement helléniqueCiter ce billet
leclercq (2022, 27 avril). Ιστορικό Λεξικό Ελληνικών Κοινοβουλευτικών Κομμάτων, 1844-1967 – Dictionnaire historique des groupes parlementaires grecs, 1844-1967. Eastern Mediterranean Connection. Consulté le 28 février 2024, à l’adresse https://doi.org/10.58079/nzge

Vous aimerez aussi...

Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search